Regulamin sklepu

z dnia

REGULAMIN

REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ZAKUPÓW W HURTOWNI INTERNETOWEJ KENTEX DZIAŁAJĄCĄCEJ POD ADRESEM www.kentex.com.pl PROWADZONEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KENTEX SP. Z O.O, Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PRZY UL. GRABISZYŃSKIEJ 231B (53-234), WPISANEJ DNIA 06.09.2002 ROKU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW POD NR 0000129955, NIP: 8971346509, REGON 93092786600000.

 

Ogólne warunki korzystania z Internetowej Hurtowni Kentex

 

Hurtownia Internetowa Kentex działa pod adresem : www.kentex.com.pl i jest prowadzona przez PHU Kentex Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-234) przy ul. Grabiszyńskiej 231 b.

Zakupów w Hurtowni Internetowej Kentex mogą dokonywać osoby prowadzące działalność gospodarczą nastawioną na dalszą odsprzedaż towaru ( zwane dalej Klientem). Nie prowadzimy sprzedaży dla konsumentów ( klientów detalicznych ).

Klient posiada możliwość dokonania zakupu za pośrednictwem Internetowej Hurtowni Kentex wyłącznie po dokonaniu rejestracji w serwisie. Każdorazowe złożenie zamówienia jest możliwe po zalogowaniu się w serwisie.

W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie danych podmiotu rejestrowanego oraz loginu i hasła, a następnie należy przesłać dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej poprzez adres e-mail: esklep.kentex@gmail.com lub fax-em:+48(71)3361060  Po otrzymaniu wskazanych dokumentów i ich weryfikacji na adres e-mail podany przy rejestracji zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji, co oznacza dostęp do pełnej oferty online i możliwość składania zamówień w Internetowej Hurtowni Kentex.

Stali Klienci Hurtowni Stacjonarnej prowadzonej przez PHU Kentex Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 231b, którzy chcą dokonywać zakupów za pośrednictwem Hurtowni Internetowej Kentex,  mogą wypełnić formularz rejestracyjny bez konieczności przesyłania dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej.  Potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po weryfikacji wszystkich danych Klienta. Klienci Ci zachowują wszystkie warunki współpracy jakie posiadają przy zakupach w Hurtowni Stacjonarnej.

Konto Klienta w Internetowej Hurtowni Kentex  zawiera informacje podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. Klient ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wszelkie ich zmiany i aktualizacje.

Zamówienie złożone przez Klienta nabiera ważności w momencie, gdy otrzyma on elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia.

Informacje o produktach zamieszczone na stronach Hurtowni Internetowej Kentex nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dokonanie zakupu w Internetowej Hurtowni Kentex jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie internetowej Hurtowni Internetowej Kentex używane są w celach informacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. nr 119 z 2003 r. poz 1117).

 

Warunki składania zamówień i wysyłki towaru

 

Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT.

Klient może składać zamówienie za pośrednictwem Hurtowni Internetowej Kentex  przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.

Minimalna kwota zamówienia wynosi 500,00 zł netto

Zapłata za zamówiony towar może być dokonana według wyboru Klienta: przelewem na rachunek bankowy Hurtowni Internetowej Kentex: 06 1240 6670 1111 0000 5649 3135 lub gotówką przy odbiorze przesyłki kurierskiej ( opcja za pobraniem), ewentualnie gotówką w siedzibie Stacjonarnej Hurtowni Kentex Sp. z o.o.  przy ul. Grabiszyńskiej 231 b ( opcja odbioru osobistego).

Wybierając formę przedpłaty, Kupujący zobowiązuje się do zrealizowania płatności w terminie do 3 dni od momentu potwierdzenia zamówienia przez Hurtownię Internetową Kentex.. Po tym czasie zamówienie jest anulowane.

Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej podawane są w złotych polskich, są cenami netto i nie zawierają podatku Vat. Sposób dostawy oraz forma płatności odbywają się w sposób wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

Do momentu złożenia zamówienia, Klient może dokonywać wszelkich zmian w zakresie produktów umieszczanych w Koszyku. Po złożeniu zamówienia i przystąpieniu do jego realizacji przez Internetową Hurtownię Kentex, modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko poprzez niezwłoczny kontakt mailowy lub telefoniczny Klienta z Hurtownią.

Dostępność produktów jest głównym czynnikiem warunkującym termin dostarczenia przesyłki. Produkty dostępne w Hurtowni Stacjonarnej Kentex, wysyłane są w ciągu 24-72 godzin. Czas realizacji zamówienia zawierającego produkty niedostępne lub dostępne na zamówienie, ustalany jest indywidualnie drogą mailową lub telefoniczną.

Internetowa Hurtownia Kentex zobowiązuje się do  niezwłocznego poinformowania Klienta o ewentualnych opóźnieniach lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w celu wybrania satysfakcjonującego rozwiązania (wybór innego produktu w zastępstwie, anulowanie części lub całości zamówienia, dłuższy czas oczekiwania na zamówiony produkt, realizacja części zamówienia w późniejszym terminie itd.).

Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w zamówieniu przez Klienta.

Koszty wysyłki pokrywa Klient. Hurtownia Internetowa Kentex pokrywa koszty wysyłki na terenie kraju jeżeli wartość zrealizowanego zamówienia przekracza 1000.00 zł netto plus VAT.  W przypadku wartości zrealizowanego zamówienia poniżej 1000,00 zł netto plus VAT koszty przesyłki ponosi Klient.

W przypadku wybrania opcji płatności „ za pobraniem” zostanie doliczona  opłata kurierska (1/5% wartości fa brutto i nie mniej niż 3 zł ).Kwota zostanie doliczona do faktury klienta.

Wysyłki zamówionego towaru za granicę dokonywane są na koszt Klienta. Koszty wysyłki zagranicznej są zależne od kraju wysyłki.

Możliwy jest również odbiór osobisty zamówienia po wcześniejszym ustaleniu tej kwestii z PHU Kentex Sp. z o.o. za pomocą wiadomości email, telefonicznie lub faxem. Płatność za zamówienie w przypadku opcji odbioru osobistego w siedzibie Hurtowni Stacjonarnej realizowana jest zgodnie z ustalonymi indywidualnie warunkami współpracy.

Maksymalna waga jednej paczki wynosi 30 kg. Jeżeli zamówione wyroby nie mieszczą się w jednej paczce, towar zostanie zapakowany do następnej paczki w celu zrealizowania zamówienia.

Za przesyłkę o wartości niższej niż 1000,00 zł netto plus VAT płaci Klient , zgodnie z tabelą opłat firmy Kurierskiej.

PHU Kentex Sp.zo.o  nie odbiera kierowanych do niej przesyłek przesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

 

Odpowiedzialność

1.PHU Kentex Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

2. PHU Kentex Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności za:

nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską

różnice w wyglądzie lub kolorach zamówionych towarów z otrzymanymi wynikających z powodów technicznych lub związanych z różnym odwzorowaniem kolorów na monitorach komputerowych;

zamówienia składane w imieniu klienta przez osoby trzecie.

niedotrzymanie terminu lub niezrealizowanie dostawy spowodowane przyczynami leżącymi po stronie producenta czy innego podmiotu;

utratę zysku lub strat pośrednich Klienta wynikłych z niedostarczenia Klientowi przez Hurtownię zamówionego towaru w terminie z powodów niezależnych od PHU Kentex Sp. z o.o.

 

 

Reklamacje

1. W przypadku, gdyby przesyłka kurierska, za pomocą której realizowane jest zamówienie złożone w Hurtowni Internetowej Kentex była uszkodzona lub nosiła inne ślady naruszenia, należy obligatoryjnie sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. W przeciwnym razie reklamacje ilościowe oraz dotyczące stanu opakowań przesłanych towarów nie będą uwzględniane.

2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji na adres: Kentex Sp. z o.o. ul. Grabiszyńska 231 b, 53-234 Wrocław

3. Formularz reklamacyjny dostępny jest na stronie internetowej www.kentex.com.pl

4. Reklamacje towarów objęte gwarancją producenta rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamowanego towaru z poprawnie wypełnionym protokołem reklamacyjnym.

5. Do pozostałych reklamacji składanych przez Klienta zastosowanie znajdą przepisy Ustawy- Kodeks Cywilny.

 

Ochrona danych osobowych

1.Składając zamówienie w Hurtowni Internetowej Kentex Klient wyraża zgodę na umieszczanie swoich danych w bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych przez Klienta oraz zgoda na przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Hurtownię Internetową Kentex. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

2. Klient może wyrazić zgodę na udostępnienie i wykorzystanie podanych przez siebie danych przez  PHU Kentex Sp. z o.o. w celach marketingowych.

2.  Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Klient w każdym momencie ma prawo i obowiązek do poprawiania i aktualizowania podanych podczas rejestracji danych .

 

 

 

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności