HURTOWNIA BIELIZNY I RAJSTOP

INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KENTEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe kontrahentów. W tym zakresie jest Administratorem tych danych.
 2. Administrator przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki
 3. i wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług związanych ze sprzedażą towarów lub zakupem usług/towarów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/b RODO.
 5. Kontrahentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany. Przysługuje mu również skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w razie nieprawidłowości przetwarzania.
 6. Dane osobowe kontrahenta będą przetwarzane przez Administratora na czas przedawnienia wszelkich potencjalnych roszczeń ze strony kontrahenta, nie dłużej jednak niż 10 lat. Dokumentacja skarbowa będzie przechowywana przez okres 5 lat.
 7. Odbiorcami danych osobowych są:
  1. Comarch S.A. w Krakowie, al. Jana Pawła II 39a 31-864 Kraków, KRS 0000057567;
  2. Banki dokonujące rozliczenia bezgotówkowego;
 8. Podanie danych osobowych, choć dobrowolne, jest warunkiem możliwości świadczenia usług związanych ze sprzedażą towarów i zakupem towarów/usług.